Katowice Street Art AiR 2018 jest kontynuacją wydarzenia, które od siedmiu lat zmienia pejzaż Katowic, wprowadzając do niego prace najciekawszych przedstawicieli światowego street artu. Od ubiegłego roku formuła festiwalu zastąpiona została całorocznym programem rezydencyjnym.

Artyści w trakcie pobytu w Katowicach poznają przestrzeń miasta oraz jego mieszkańców. Dzięki wizjom lokalnym, analizom i konsultacjom tworzą instalacje artystyczne (obiekty bądź inne formy przestrzenne) wchodzące w twórczy dialog z przestrzenią. Wydarzenie konsekwentnie prezentuje zjawisko street artu oraz w sposób krytyczny odnosi się do przestrzeni miasta. Poza dedykowanymi konkretnym miejscom interwencjami artystycznymi w ramach przedsięwzięcia planowane są także interdyscyplinarne działania towarzyszące: warsztaty, spotkania, wystawy, koncerty oraz pokazy filmowe.

Przez ostatnie lata powstawały wielkoformatowe murale, instalacje artystyczne, czasowe instalacje multimedialne, projekty z pogranicza dizajnu i typografii, wystawy, warsztaty oraz projekty społeczne. Katowice odwiedzili: Daniel Sparkes, Zbiok, Cleon Peterson, Filippo Minelli, Mobstr, Axel Void, SpY, Ian Strange, Vova Vorotniov, MCity, Roa, Boogie, Eltono, Sten Lex, Roberto Ciredz, Mark Jenkins, 108, Dan Witz, Aryz, Sepe, Tellas, Nug and Undog, Łukasz Surowiec, Krzysztof Żwirblis, Jakub Szczęsny, Tima Radya, Escif i wielu innych.